Alle lagerseksjonene er pr i dag solgt. Vi jobber med å sette opp flere bygg i Svelvik Næringspark og vil kunne tilby flere lagerseksjoner på et senere tidspunkt. Ta gjerne kontakt for å sette deg opp på liste for neste byggetrinn!   Kontakt: info@svelvikutvikling.no

Lager for bedrifter og private - eie eller leie

I Svelvik Næringspark tilbyr vi lagerseksjoner for salg eller leie med opsjon for senere kjøp 

Seksjonene er i utgangspunktet 72 kvm, men to eller flere seksjoner kan slås sammen ved behov for mere plass.

Svelvik Næringspark AS har 32 selveierseksjoner under planlegging. Næringsparken består av et område på ca 50 mål. Tomten er ferdig regulert og byggesøknad er under behandling. Forventet byggestart er våren 2021 og antatt byggetid er beregnet til 6-8 mnd pr. byggtrinn fra IG er gitt.

Ønsker du å leie eller eie? Kontakt oss

SVELVIK NÆRINGSPARK AS

V/ Sigmund Landaas 
+47 952 60 953
sigmund.landaas@gmail.com

En eller flere seksjoner kan slås sammen


Prisliste lagerseksjoner - Bygg A

Seksjon Areal Pris inkl. mva
A1 72 kvm Solgt
A2 72 kvm Solgt
A3 72 kvm Solgt
A4 72 kvm Solgt
A5 72 kvm Solgt
A6 72 kvm Solgt
A7 72 kvm Solgt
A8 72 kvm Solgt
A9 72 kvm Solgt
A10 72 kvm Solgt
A11 72 kvm Solgt
A12 72 kvm Solgt
A13 72 kvm Solgt
A14 72 kvm Solgt
A15 72 kvm Solgt
A16 72 kvm Solgt

 

Merverdiavgift inngår i prisen og utgjør ca 14% av kjøpesummen. Selskaper med mva-pliktig virksomhet vil få en justeringsavtale for refusjon av merverdiavgift. Dokumentavgift utgjør ca kr. 3 750 for en seksjon på 72 kvm. Årlige fellesutgifter utgjør ca kr. 3 000 for en seksjon på 72 kvm. Selger står fritt til å endre prisene på usolgte seksjoner uten varsel.